Florence Hotel v blízkosti centra

Florence Hotel v blízkosti centra

Taliansky hotel vo Florencii, v blízkosti centra mesta, je ideálnym miestom pre náv?tevu mesta, ve?mi ?ahko dosta? vlakom, autom alebo lietadlom. Maria Novella Station Santa je 10 minút od hotela, ?ahko dosiahnute?ná v?aka autobusovej zastávky do kon?tantnej ?asy. Jeho poloha je jedine?ná v skuto?nosti len pár metrov dia?ni?né exit Florence na juh.

O?arujúce 4-hviezdi?kový hotel vo Florencii, novo zrekon?truovaný útoky náv?tevníkov svojim retro ?týlu, ale zárove? moderné. Tento hotel sa nachádza v dochádzkové vzdialenosti od centra mesta kongres, Fortezza da Basso a ú?inne spojený so zvy?kom mesta od nieko?kých autobusových zastávok v bezprostrednej blízkosti hotela.

Tento Romantický Hotely má ?týlové, moderné izby vhodné pre náro?ných a príli? ve?a zákazníkov. Tie? k dispozícii pre hostí: fitness, parkovanie zdarma, 3 konferen?né miestnosti, Porter slu?by, internet point, Wi-Fi v celom hoteli a v?etko, ?o si mô?ete pria? od 4-hviezdi?kový hotel vo Florencii.